Fără categorie, Știri
27 septembrie 2018
Care sunt principiile despăgubirii?

Despăgubirea reprezintă suma de bani datorată de asigurător asiguratului/beneficiarului asigurării în cazul producerii unui eveniment asigurat. Ea nu poate depăși valoarea bunului din momentul producerii riscului asigurat, cuantumul pagubei și nici suma la care s-a făcut asigurarea. Despăgubirea poate fi egală sau mai mică decât paguba și nu poate depăși suma asigurată/limita de răspundere a asigurătorului asumată prin contract, în funcție de principiul de răspundere al asiguratorului aplicat la acoperirea pagubei.

 

Principiile de despăgubire sunt:

  • principiul proporționalității: despăgubirea se stabilește în acceași proporție (față de pagubă) pe care o reprezintă suma asigurată față de valoarea reală a bunului la momentul producerii evenimentului asigurat. Are aplicabilitate în cazul subasigurării și numai în materie de asigurări de bunuri.

d=despăgubirea; p=paguba; s=suma asigurată; v=valoarea bunului asigurat.

d/p = s/v sau d = p x s/v

 

  • principiul primului risc: despăgubirea este egală cu paguba, fără a putea însă depăși suma asigurată, nefiind aplicat principiul răspunderii proporționale;
  • principiul răspunderii limitate: despăgubirea se acordă numai dacă paguba produsă depășește o anumită limită stabilită dinainte (franșiza atinsă), paguba fiind despăgubită integral, dar nu mai mult decât suma asigurată/limita de răspundere asumată prin contract, sau se acordă numai pentru partea de pagubă care depășește o anumită limită stabilită dinainte (franșiza deductibilă).
No Comment 1