Știri

Fără categorie, Știri
8 octombrie 2018
Care sunt excepțiile folosirii activului personal?

Activul personal este folosit numai pentru obţinerea unei pensii facultative. Excepție fac următoarele situații: participantul nu îndeplineşte una dintre condiţiile necesare, caz în care primeşte suma existentă în contul său ca plată unică sau plăţi eşalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, la alegerea sa; participantul beneficiază de pensie de invaliditate în condiţiile Legii […]

No Comment 0
Fără categorie, Știri
4 octombrie 2018
Care este diferența dintre dauna totală și dauna parțială?

Dauna este pierderea, în expresie bănească, suferită de asiguratsau prejudiciul adus unui terț din culpa asiguratului, ca urmare a producerii evenimentului asigurat, precum și cea referitoare la afectarea, în expresie bănească, a asiguratului (sau a beneficiarului asigurării) prin producerea unei vătămări sau a decesului. – Dauna totală   –  pierderea (furtul) total(a) a/al bunului sau distrugerea/avarierea într-un asemenea grad […]

No Comment 1
Fără categorie, Știri
1 octombrie 2018
Ce sunt beneficiile colaterale și în ce cazuri sunt interzise?

Beneficiile colaterale reprezintă orice avantaje, precum facilităţi băneşti sau cadouri, altele decât cele care rezultă din calitatea de participant sau de beneficiar al unei pensii facultative. Este interzisă oferirea de beneficii colaterale unei persoane cu scopul de a o convinge să adere sau să rămână participant la un fond de pensii facultative. Este interzisă oferirea de beneficii colaterale […]

No Comment 0
Fără categorie, Știri
30 septembrie 2018
Cum se stabilește prima de asigurare?

Prima de asigurare este suma de bani datorată asigurătorului de către asigurat/ contractant în schimbul preluării de către acesta a riscurilor evidențiate în contract. Prima de asigurare se calculează conform metodologiei de calcul a asigurătorului aferente fiecărui produs de asigurare. Prima de asigurare = suma asigurată/limita răspunderii x cota de primă Asigurătorii stabilesc cotele de primă în baza unor calcule actuariale care țin […]

No Comment 0
Fără categorie, Știri
28 septembrie 2018
Care sunt modalitățile prin care poate fi administrat riscul?

Riscul poate fi administrat într-una dintre următoarele 3 modalități principale: – Riscul este evitat, alegând să nu se participe într-o activitate din cauza riscurilor  posibile (de exemplu, o persoană alege să nu conducă o mașină pentru a nu avea accident); – Prin economisire: sunt economisiți bani pentru eventualitatea unei pierderi viitoare sau pentru cazuri neprevăzute (de exemplu, sunt economisiți bani pentru eventualitatea […]

No Comment 0
Fără categorie, Știri
27 septembrie 2018
Care sunt principiile despăgubirii?

Despăgubirea reprezintă suma de bani datorată de asigurător asiguratului/beneficiarului asigurării în cazul producerii unui eveniment asigurat. Ea nu poate depăși valoarea bunului din momentul producerii riscului asigurat, cuantumul pagubei și nici suma la care s-a făcut asigurarea. Despăgubirea poate fi egală sau mai mică decât paguba și nu poate depăși suma asigurată/limita de răspundere a asigurătorului asumată prin contract, în […]

No Comment 1
Fără categorie, Știri
26 septembrie 2018
Cum pot fi investite contribuțiile participanților la sistemul de pensii facultative?

Contribuțiile participanților la sistemul de pensii facultative pot fi investite de administrator în: instrumente ale pieței monetare, inclusiv conturi și depozite în lei la o bancă, persoană juridică română, sau la o sucursală a unei instituții de credit străine autorizată să funcționeze pe teritoriul României și care nu se află în procedura de supraveghere specială ori de […]

No Comment 0
Fără categorie, Știri
25 septembrie 2018
Cum a apărut nevoia de asigurare?

Asigurarea a apărut odată cu apariția societății umane. Apariţia asigurărilor este legată de necesitatea oamenilor de a se ajuta reciproc în cazul producerii unor daune. Necesitatea apariţiei activităţii de asigurare este legată de existenţa unor evenimente ce s-ar putea produce, acestea reprezentând un pericol pentru integritatea bunurilor materiale sau pentru viaţa oamenilor: cutremure, alunecări de teren, inundații, incendii, […]

No Comment 1
Fără categorie, Știri
25 septembrie 2018
Ce este riscul asigurat?

Riscul asigurat este evenimentul care odată produs, datorită efectelor sale, îl obligă pe asigurător să plătească asiguratului sau beneficiarului asigurării, despăgubirea sau suma asigurată. Este un eveniment viitor, posibil, dar incert, la care sunt expuse bunurile sau patrimoniul persoanei care are un interes asigurabil în legătură cu acestea, integritatea corporală (inclusiv viața), sănătatea unei persoane ori poate […]

No Comment 1
Fără categorie, Știri
24 septembrie 2018
Care sunt drepturile și obligațiile voastre atunci când încheiați un contract de asigurare?

Ca asigurat, aveți următoarele drepturi: -dreptul de a modifica contractul (de exemplu, posibilitatea de a schimba numele beneficiarului sau modul de plată al primelor). -dreptul de a solicita încheierea unor clauze suplimentare. Obligațiile asiguratului sunt următoarele: -plata primei de asigurare. -obligația de a informa pe asigurator în privința modificării circumstanțelor care agravează riscul și obligația de intreținere a bunului asigurat în bune condiții, conform legislației […]

No Comment 0