Pensii private

Pensia privată este suma plătită periodic participantului sau beneficiarului, în mod suplimentar şi distinct de cea furnizată de sistemul  public.

Pilonul I reprezintă sistemul public de pensii.

Pilonul II este sistemul pensiilor administrate privat (pensii private obligatorii), administrate de societăţi pe acțiuni, sistem bazat pe aderare obligatorie pentru persoanele cu vârsta până în 35 de ani şi opțional pentru persoanele cu vârsta între 35 şi 45 de ani, contribuţii definite şi conturi individuale.

Pilonul III este sistemul de pensii facultative, administrate de societăţi pe acțiuni, sistem bazat pe aderare facultativă şi conturi individuale.