Fără categorie, Știri
8 octombrie 2018
Care sunt excepțiile folosirii activului personal?

Activul personal este folosit numai pentru obţinerea unei pensii facultative. Excepție fac următoarele situații:

  • participantul nu îndeplineşte una dintre condiţiile necesare, caz în care primeşte suma existentă în contul său ca plată unică sau plăţi eşalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, la alegerea sa;
  • participantul beneficiază de pensie de invaliditate în condiţiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, caz în care poate obţine:
  • suma existentă în contul său ca plată unică sau plăţi eşalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani;
  • pensie facultativă ale cărei condiţii şi termene sunt stabilite prin lege specială privind organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor reglementate şi supravegheate de ASF.
  • decesul participantului a survenit înainte de depunerea cererii pentru obţinerea unei pensii facultative, caz în care suma din cont se plăteşte beneficiarilor, în condiţiile şi în cuantumul stabilite prin actul individual de aderare şi prin actul de succesiune;
  • decesul participantului a survenit după deschiderea dreptului la pensia facultativă, caz în care sumele aferente se plătesc către persoana nominalizată;
  • decesul participantului a survenit după deschiderea dreptului la pensia facultativă şi acesta nu a ales un tip de pensie facultativă cu componenta de supravieţuitor, caz în care sumele aferente se plătesc beneficiarilor.
No Comment 0