Știri

Fără categorie, Știri
19 septembrie 2018
Ce este asigurarea PAD?

Poliţele de asigurare obligatorie împotriva dezastrelor naturale (PAD) sunt subscrise exclusiv de către societatea de asigurarePool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), autorizată de ASF, fiind încheiate fie direct de către societate, fie prin intermediul societăților de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă (acestea din urmă consittuind rețeaua de distribuție a PAID). Riscurile acoperite prin PAD sunt cutremurele, alunecările de […]

No Comment 0
Fără categorie, Știri
18 septembrie 2018
Știți ce reprezintă prima de asigurare?

Prima de asigurare este suma de bani datorată asigurătoruluide către asigurat/ contractant în schimbul preluării de către acesta a riscurilor evidențiate în contract. Prima de asigurare se calculează conform metodologiei de calcul a asigurătorului aferente fiecărui produs de asigurare. Prima de asigurare = suma asigurată/limita răspunderii x cota de primă

No Comment 0
Fără categorie, Știri
17 septembrie 2018
Ce desemnează riscurile comeriale?

Riscurile comerciale desemnează:

No Comment 0
Fără categorie, Știri
17 septembrie 2018
Știi care sunt trăsăturile contractului de asigurare?

Contractul de asigurare prezintă următoarele trăsături caracteristice:  a) consensual; b) sinalagmatic; c) oneros; d) aleatoriu; e) unilateral. Ai ales? Mai jos poți vedea dacă ai avut dreptate!     Contractul de asigurare trebuie să fie: – sinalagmatic: impune obligații reciproce între părțile interesate chiar de la data încheierii. – consensual: se realizează cu asentimentul tuturor părților. – oneros: impune anumite sarcini. – aleatoriu: depinde de o împrejurare […]

No Comment 0
Fără categorie, Știri
17 septembrie 2018
Care este scopul asigurării?

Care este scopul asigurării?

No Comment 0
Fără categorie, Știri
15 septembrie 2018
Știți care este suma maximă cu care se poate contribui individual?

Care este suma maximă cu care se poate contribui individual și care se deduce din impozitul pe venit?

No Comment 0
Fără categorie, Știri
15 septembrie 2018
Știți ce este interesul asigurabil?

O persoană se spune că are un interes asigurabil într-un obiect atunci când, ca urmare a pierderii sau a unei daune produse acelui obiect, persoana va suferi o pierdere financiară. Spre exemplu, la asigurările de bunuri, asiguratul trebuie să aibă un interes patrimonial asupra bunului asigurat pentru a avea interes asigurabil față de acel bun. Pentru a fi asigurabil,un interes trebuie să fie […]

No Comment 0
Fără categorie, Știri
14 septembrie 2018
Contribuțiile la pensia pivată obligatorie (Pilon II) sunt….

Contribuția la pensiile private obligatorii (Pilonul II) este:

No Comment 0
Fără categorie, Știri
14 septembrie 2018
Polița de asigurare obligatorie a locuinței

Cine trebuie să încheie polița de asigurare obligatorie a locuinței?

No Comment 0
Fără categorie, Știri
14 septembrie 2018
Vreți să vă transferați la un alt fond de pensii? Știți dacă este permis acest lucru?

Transferul la un alt fond de pensii este: a)interzis pe întreaga perioadă de contribuție; b)permis, dacă ASF aprobă acest transfer; c) permis, cu plata unor eventuale comisioane de transfer; d)gratuit, după doi ani de la aderare sau de la ultimul transfer. Dacă ultimele două variante v-au făcut cu ochiul, atunci aveți răspunsul corect. Transferul la un alt fond de […]

No Comment 0