Fără categorie, Știri
24 septembrie 2018
Care sunt drepturile și obligațiile voastre atunci când încheiați un contract de asigurare?

Ca asigurat, aveți următoarele drepturi:

-dreptul de a modifica contractul (de exemplu, posibilitatea de a schimba numele beneficiarului sau modul de plată al primelor).

-dreptul de a solicita încheierea unor clauze suplimentare.

Obligațiile asiguratului sunt următoarele:

-plata primei de asigurare.

-obligația de a informa pe asigurator în privința modificării circumstanțelor care agravează riscul și obligația de intreținere a bunului asigurat în bune condiții, conform legislației în vigoare.

-obligația de a notifica asigurătorul asupra tuturor împrejurărilor care agravează riscul.

No Comment 0