Legislație pensii private

  • Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Legea nr. 187/2011 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private